Zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech ÚSC

Write your awesome label here.
Popis kurzu
V rámci kurzu se na zákon zaměříme z pohledu obce, a to spíše prakticky než teoreticky, a věnovat se budeme všem oblastem, které zákon upravuje.

Cílem kurzu je seznámit Vás s praktickými aspekty zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC z pohledu obce a ukázat možná řešení a přístupy k jednotlivým povinnostem, které obcím tento zákon ukládá..
Vytvořit s