STUDUJTE S NÁMI

Volby a referenda v praxi obecních úřadů – záznam

Na školení si společně prohloubíme a rozšíříme znalosti v problematice jednotlivých druhů voleb a referenda se zaměřením na volby v tomto roce. Budeme se věnovat vybraným praktickým činnostem a postupům volebních orgánů v době jejich přípravy a ve dnech jejich konání.

Budete v letošním roce připravovat volby a chcete být obeznámeni s aktuální metodikou a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb? 

Pokud ano, nenechte si ujít náš nový kurz zaměřený na úkoly a postupy obecních a pověřených obecních úřadů při volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022 s lektorem Ing. Jánem Janovíčkem.

Obsah školení:

Postupně se seznámíme s aktuálními metodikami a stanovisky Ministerstva vnitra k otázkám voleb a referend. Konkrétně budeme řešit volby do zastupitelstev obcí a do senátu parlamentu České republiky v roce 2022.
  • Platná legislativa (platná legislativa na úseku voleb a referenda, rekapitulace posledních změn volebních zákonů a zákonů o místním a krajském referendu)
  • Volby a referenda obecně (druhy voleb konané v České republice, volební systém jednotlivých druhů voleb, délka funkčního období a počty členů volených zastupitelských sborů, aktivní a pasivní volební právo, kdo má právo volit, volební právo cizinců v ČR, struktura volebních orgánů, složení a úkoly, místo a úloha ČSÚ ve volbách, referendum jako nástroj přímé demokracie, druhy referenda, principy konání místního referenda, kdo se jej může zúčastnit, o čem se hlasuje, jeho platnost a závaznost, organizační otázky konání místního referenda)
  • Volby v praxi obecních úřadů - společné postupy při volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR (volební okrsky, jejich vymezování, číslování a zápis do RÚIAN. Provádění oprav nesprávných údajů nezařazených stavebních objektů a adresních míst v RÚIAN, volební obvody pro volby do zastupitelstev obcí, jejich tvorba, popis a počty členů zastupitelstva obce, kteří mají být v jednotlivých obvodech voleni, volební obvody pro volby do Senátu Parlamentu ČR, tvorba a vedení seznamů voličů pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu, vyžádání seznamů voličů podle volebních okrsků ze základního registru obyvatel - ROB (občané ČR a cizinci), specifické postupy při tvorbě zvláštního seznamu pro volby, pro které je sestavován, okrskové volební komise (OVK), jejich úkoly, vytváření, vznik a zánik členství, nároky členů OVK, školení členů OVK, jeho obsah a způsob provedení, využívání a ověřování osobních údajů o voličích v ROB nebo v agendovém informačním systému evidence obyvatel v době přípravy voleb a v jejich průběhu, volební kampaň, informování voličů o době a místě konání voleb do ZO a do Senátu, problematika organizačně technického zabezpečení jednotlivých druhů voleb (distribuce volebních materiálů, volební místnosti, pomocné prostředky, archivace voleb. materiálů ...), zvláštní způsoby hlasování ve volbách do ZO a do Senátu v případě vyhlášení nebo trvání mimořádných opatření na území ČR v souvislosti s Covid - 19, plnění úkolů volebními orgány v době přípravy a v průběhu voleb do ZO a do Senátu Parlamentu ČR dle časového harmonogramu, kontrolní činnost v době přípravy voleb a v době jejich konání v průběhu hlasování a při sčítání hlasů, zjišťování výsledků voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu, vyhlášení výsledků voleb, soudní přezkum voleb, postup POÚ a OÚ při úschově a archivaci hlasovacích lístků a ostatní volební dokumentace, financování voleb. specifika činnosti volebních orgánů při souběhu voleb a místního referenda.)
  • Specifické úkoly a postupy při přípravě a v době konání voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 (základní údaje o volbách do zastupitelstev obcí, metodika sestavování stálého seznamu voličů a jeho dodatku pro volby zastupitelstev obcí, výpisy pro OVK, specifické úkoly volebních orgánů při volbách do zastupitelstev obcí, kandidátní listiny, jejich projednávání a registrace, specifické úkoly registračního úřadu při volbách do ZO, přestupky a jiné správní delikty při volbách do zastupitelstev obcí, aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do zastupitelstev obcí.)
  • Specifické úkoly a postupy při přípravě a v době konání voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2022 (základní údaje o volbách do Senátu Parlamentu ČR, metodika sestavování seznamů voličů pro volby Senátu Parlamentu ČR, voličské průkazy, jejich vydávání, tiskopisy VP, jejich evidence, distribuce a vyplňování, kandidátní listiny, jejich projednávání a registrace, specifické úkoly registračního úřadu při volbách do Senátu, zvláštnosti některých postupů obecních úřadů a pověřených obecních úřadů při přípravě voleb do Senátu Parlamentu ČR, přestupky a jiné správní delikty při volbách do Senátu Parlamentu ČR, aktuální metodiky a stanoviska Ministerstva vnitra k problematice voleb do Senátu Parlamentu ČR.)
  • Výměna zkušeností, diskuze, zodpovězení dotazů, individuální konzultace

Ing. Ján Janovíček

Jsem dlouholetým odborným lektorem akreditovaných vzdělávacích programů na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a dlouholetým praktikem a odborníkem na problematiku voleb, kontaktních míst CzechPOINT a na problematiku územní identifikace adres a nemovitostí - RÚIAN. V AQE academy jsem garantem u školení na téma: Volby a referenda v praxi obecních úřadů

Ing. Ján Janovíček
Lektor kurzu
Vytvořit s