Velká novela zákona o zadávání veřejných zakázek – odpovědné zadávání – záznam

Cílem kurzu je detailně představit návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek včetně jejího dopadu do praxe. Přehledně Vám představíme souhrn změn a jejich praktické aplikace, které z návrhu novely vyplývají.

TOP lektor

Znalost současné legislativy je nezbytná a je základem pro správné a bezchybné vedení zakázek. Vše o tématu veřejných zakázek z oblasti veřejné správy přednáší Mgr. Jakub El-Ahmadieh.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je detailně představit návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek včetně jejího dopadu do praxe. Přehledně Vám představíme souhrn změn a jejich praktické aplikace, které z návrhu novely vyplývají.

Obsah kurzu

Profesionální výklad problematiky pod vedením zkušeného lektora z praxe

1. Novela zákona o zadávání veřejných zakázek 

2. Druhy veřejných zakázek

3. Podlimitním a nadlimitním režim 

4. Fáze zadávacího řízení I. 

5. Fáze zadávacího řízení II. 

6. Praktické aspekty zadávání veřejných zakázek dle novely zákona o zadávání veřejných zakázek 

7. Řešení konkrétních příkladů z praxe 

8. Diskuze a závěr

Seznamte se s lektorem

Mgr. et Mgr. Jakub El-Ahmadieh

Jsem právník naší dceřiné společnosti AQE legal, jež se specializuje na výběrová řízení výhradně pro organizace veřejného sektoru. Z pohledu zadavatele i dodavatele sleduji trendy a implementuji nejlepší řešení na míru každému klientovi a jeho dílčímu požadavku.
Patrick Jones - Course author
Created with