Studujte s námi

Úřední deska a doručování písemností – záznam

Vedete úřední desku a přejete si mít celou agendu dokonale pod kontrolou?

Přijďte si ujasnit problematiku úřední desky obce a související právní předpisy. Zkušený lektor Vám představí příklady z praxe a poukáže na nejčastější chyby, kterých se obce v souvislosti s vedením úřední desky dopouštějí.
Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky doručování – smysl a účel doručování; základní zásady; kdo, jak a kam se doručuje.
  • Judikatura – nejčastější chyby při doručování; judikatorní závěry.
  • Reforma doručování – právní kontext reformy doručování; obsahové zadání reformy; zákonné pořadí doručování; datové schránky; doručovací adresa; trvalý pobyt; opatrovník.
  • Podání – procesní úprava podání + judikatura; podání emailem.
  • Datové schránky - jak fungují datové schránky? Výhody a nevýhody; Typy datových schránek, zřízení ze zákona a na žádost; Základy ovládání datových schránek (nastavení, přístup, hesla); Přihlášení eObčankou, certifikátem, heslem; Podání datovou schránkou - výhody, zásady správného postupu; Náhrada podpisu použitím datové schránky; Osoby oprávněné a osoby pověřené; Doručování do datové schránky - zásady, zákonná úprava; Doručovací fikce, nevybírání datové schránky; Judikatura, praktické tipy a triky; Ukázky práce s písemnostmi v datové schránce; Mohu nebo musím použít datovou schránku?; Ověření identity na internetu prostřednictvím datové schránky; Využití na portálech státní správy (ČSSZ, portál GOV, Portál občana, EPO); Výpisy z rejstříků (trestů, bodové hodnocení řidiče, obchodní, živnostenský ad.); Praktické ukázky využití; Autorizovaná konverze písemnosti - z papírové do digitální formy a naopak; Nástroje na používání datové schránky, ukázka
  • Úřední deska – pojem, funkce, vedení úřední desky; co se na úřední desce zveřejňuje; doručování veřejnou vyhláškou, interaktivní úřední desky včetně ukázek; administrace úřední desky.

  SEZNAMTE SE S LEKTOREM

PhDr. Marek Hejduk, LL. M., MBA

Vystudoval jsem Policejní akademii ČR v Praze (Bc. Mgr. a PhDr.) a dále program MBA na Institutu pro veřejnou správu. V současné době ještě studuji na Policejní akademii doktorský studijní program. Jsem zaměstnán na Úřadu městské části Praha 4 jako vedoucí oddělení právního Odboru správních agend. Dříve jsem pracoval jako tiskový mluvčí na Správě základních registrů. Ve volném čase se věnuji publikační činnosti. Jsem autorem několika odborných článků z oblasti e-Governmentu, veřejné správy, trestního práva a kriminologie. Mezi mé záliby patří rodina, cyklistika, motorky, cestování, četba a neustálé vzdělávání se.
Garantka kurzu
Created with