Studujte s námi

Uplatňování DPH ve veřejném sektoru – záznam

Vyvarujte se zbytečným chybám!

Seznámíme Vás s uplatňováním DPH ve veřejné sféře. Společně jsou probrány praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na obvyklé vady v rámci těchto postupů. Vše v souladu s aktuální legislativou.

Prezentace

47 stránek

Záznam

z webináře

TOP lektorka

s dlouholetými zkušenostmi

Obsah školení

Pravidla pro uplatňování odpočtu daně

plný/krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech.

Aktuální informace z oblasti DPH

nejnovější metodické informace GFŘ, změny ZDPH od r. 2021, návrh změn na r. 2022 a další roky, dopad změn do praxe.

Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů

činnosti, které jsou/nejsou předmětem daně, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi.

Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi

pro obce, města, neziskové subjekty – režim přenesení daňové povinnosti.

Souvislost vykonávané činnosti

nároku na odpočet daně, postup při uplatňování odpočtu daně.

Pojmy

DPH z manka, nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba, ručení za daň.

Změny DPH 2021-2022

Výkony veřejné správy

ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika

Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků

  SEZNAMTE SE S LEKTORKOU

Ing. Mgr. Olga Hochmannová

Jsem daňovou specialistkou v oblasti DPH. Daní z přidané hodnoty se zabývám již od jejího zavedení v roce 1993, pracovala jsem v daňové správě i na Ministerstvu Financí ČR.

Od roku 2006 působím v soukromé sféře a jsem členkou odborné sekce DPH při Komoře daňových poradců a zároveň i zkušební komisařkou.
Garantka
Created with