studujte s námi

Umění veřejného projevu a sebejistá prezentace v úřední praxi – záznam

Poutavé školení pro zaměstnance veřejné správy, kteří předstupují před veřejnost, politiky nebo kolegyně a kolegy v úřadu. Těm, kteří tuší, že stav, jak nyní prezentují před publikem, je podobný stavu strachu, obav a trémy. Mužům i ženám, kteří se nedokáží vypořádat s vyřazením slovní vaty a používáním nekonkrétních nebo příliš odborných výrazů. Zdravou sebedůvěru můžete zúročit a využít. Pečlivá příprava, mnemotechnické pomůcky, brilantní paměť a soustředění. To je začátek.
představení

Obsahu kurzu

Co je sebeprezentace a tvrdý dopad prvního dojmu.

proč je „dobře“ málo?

Které jsou největší prohřešky při prezentacích

návody, jak jistě nezaujmete.

Jak vést hovory s trémou, nejistotou, strachem

návod, jak se ukotvit před publikem.

Kde mít základní výbavu 

„kápezetku“ každého prezentujícího.

Jak neuspávat hady

kam se dívat a proč nikoho nevyvolávat.

Jak reagovat na nepříjemné dotazy

taky rušení, nezájem a výpadek proudu …

K čemu mají fixy čtyři barvy, 

proč zrovna tyto a jak je používat.

Jak vytvořit a nacvičit průvodní slovo

proč platí zákaz čtení z plátna.

Jak se představit v šedesáti nebo v deseti vteřinách 

a proč vlastně někdy ne?

Vybrat z tématu k přednášce nejdůležitější body

a návod, jak si vytvořit si osnovu.

Zorientovat se v programu PowerPoint.

a jeho funkcích

Vytvořit lákavou a oku lahodící prezentaci

vytvořit podtémata a ilustrace témat.

Sestavení prezentace

do dynamického a zajímavého celku.

Jak využít mnemotechnické pomůcky 

a jak postavit oslí můstky.

Kdy zapracovat inteligentní humor 

a něco „z jiného soudku“.

Pokročilé využití fixů 

včetně flipchartu, ukazovátka a black page.

Naučíme Vás zvládnout předstoupit s prezentací před lidi a:

Vybrat z tématu k přednášce nejdůležitější body, vytvořit si osnovu.

Zorientovat se v základních funkcích programu PowerPoint.

Vytvořit lákavou a oku lahodící prezentaci, vytvořit podtémata a ilustrace témat.

Sestavit prezentaci do dynamického a zajímavého celku.

Jak využít mnemotechnické pomůcky a postavit oslí můstky.

Kdy zapracovat inteligentní humor a něco „z jiného soudku“.

Pokročilé využití fixů a flipchartu, ukazovátka a black page.

POZNEJTE LEKTORA

Daniel Šmíd

Jsem profesionální lektor moderní etikety, firemní kultury a kultivovaného projevu. Mluvím a píšu o oblékání a chování. To, o čem přednáším, je můj život.

Vedu kurzy, workshopy a semináře etikety pro veřejnost, pro firmy i školy po celé České republice, na Slovensku a v Rakousku v českém i německém jazyce.

Předávám vlastní zkušenosti z obchodní praxe ze zahraničí i domácího trhu, čerpám inspiraci z různých zdrojů a oborů. Informace a návody předávám jednoduše a tak, aby byly okamžitě použitelné ve vašem životě i pracovní praxi.
Patrick Jones - Course author
Created with