PŘIPRAVUJEME

Tvorba zadávací dokumentace jako stěžejní aspekt zadávání VZ

AKREDITACE MV ČR
Kurz je zaměřen zejména na správné vymezení požadavků na kvalifikaci a způsobilost dodavatele a na hodnotící kritéria, obojí ve vazbě na zákon o zadávání veřejných zakázek a potřeby zadavatelů zajistit výběr nejvhodnější nabídky.

Obsah kurzu:
  • Přehled nejčastějších chyb při tvorbě zadávací dokumentace
  • Struktura zadávací dokumentace a její povinné náležitosti
  • Zadávací dokumentace a její specifika pro jednotlivé druhy zakázek (veřejné zakázky na služby, veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na stavební práce)
  • Formulace požadavků na kvalifikace dodavatele a jeho způsobilost v rámci zadávací dokumentace (základní způsobilost, profesní způsobilost, ekonomická kvalifikace, technická kvalifikace,
  • Stanovení hodnotících kritérií v rámci zadávací dokumentace (objektivní hodnotící kritéria, subjektivní hodnotící kritéria, postupy hodnocení)
  • Další zadávací podmínky dle zákona
  • Stanovení dalších podmínek zadavatele
  • Přílohy zadávací dokumentace
Created with