Zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád

  • Skripta
  • Závěrečný test
  • Certifikát
  • Akreditace MV ČR
  • Podcast
Write your awesome label here.
Popis kurzu
Cílem je poskytnout aktuální informace vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni,
s důrazem na řádný procesní postup, zákonné a správné rozhodnutí.
Created with