Průvodce spisovou službou územních samosprávných celků

Write your awesome label here.
Course features
  • Lektor: Mgr. Jan Schwaller
  • Skripta
  • Podcast (připravujeme)
  • Závěrečný test
  • Certifikát
cíl kurzu
Cílem je vysvětlit základní pojmy a principy vedení spisové služby podle zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě
, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v podmínkách veřejné správy s důrazem na povinnosti územně samosprávných celků.
Drag to resize
naučte se
Aplikujte správně a efektivně správu dokumentů do podmínek vlastní organizace, dále pak využijte co nejvíce praktických a metodických zdrojů.
seznamte se s lektorem

Mgr. Jan Schwaller

Jsem absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické. Nejprve jsem působil jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze jsem pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti jsem vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuji se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi.
Patrick Jones - Course author
Vytvořit s