Registr smluv – záznam

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně.

Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.

 Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých je účinnost smluv, podle kterých je účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabyla účinnosti 1. července 2017.
 

Lektorka
Bc. Petra Kupská

 

Akreditace MVČR

 

Záznam
z webináře

 

Prezentace

 Seznamte se s lektorkou

Bc. Petra Kupská

Pracuji jako konzultant pro oblast registru smluv a finanční kontroly. Zabývá se nastavením vnitřního řídícího a kontrolního systému zejména ve veřejnoprávních korporacích, se zaměřením na nastavení procesu uveřejňování do registru smluv. Podílím se na zavádění průběžného monitoringu, controllingu a auditingu v organizacích veřejné správy a zefektivnění kontrolních činností pomocí SW nástrojů.
Garantka
Created with