Registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je nezbytné uveřejňovat smlouvy uzavřené od 1. 7. 2016 včetně.

Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření.

Ustanovení zákona o registru smluv, podle kterých je účinnost smluv, podle kterých je účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabyla účinnosti 1. července 2017.
 

Lektorka
Mgr. Dorota Horáková

 

Akreditace
MV ČR

 

Vzdělávací podcast

 

Skripta

 

Závěrečný test

 

Certifikát

pOZNEJTE garantku kurzu

Mgr. Dorotu Horákovou

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy Univerzity. Působila jako podnikový právník ve společnosti AQE advisors, a.s., kde vykonávala veškerou právní agendu společnosti, především měla na starost sepis obchodních smluv a agendu veřejných zakázek. V rámci poskytování dotačního managementu realizovala zadávací řízení na veřejné zakázky. Jako lektor prováděla školení jak v oblasti veřejných zakázek, tak občanského zákoníku.

V současnosti působí sedmým rokem na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se vypracovala na pozici vedoucí oddělení druhostupňového rozhodování a tajemnici rozkladové komise.
Patrick Jones - Course author
Created with