Studujte s námi

Projektové řízení v praxi – záznam

Kurz je koncipován pro malou skupinu účastníků a je veden interaktivní formou.

Akreditace MVČR

Tato část ze série Projektové řízení pro pokročilé je věnována ustavení systému projektového řízení v organizaci. Na kurzu bude rozebrána praktická práce se standardy projektového řízení a nastavení vnitřních procesů organizace.

Cílem minisérie Projektové řízení pro pokročilé je naučit účastníky praktické práci se standardy projektového řízení tak, aby mohli nést odpovědnost za svou práci. Kurz je určen především pro zaměstnance organizací veřejné správy - projektové a finanční manažery, kteří přichází do styku s projektovým řízením a zapojují se do řízení projektů.

Účastníci se v průběhu programů naučí nejenom plánovat, řídit a monitorovat průběh realizace projektu, ale také nastavit vhodným způsobem vnitřní procesy organizace a pracovat s šablonami a formuláři.

Cíl kurzu:

  • Analýza procesů souvisejících s projektovým řízením
  • Stanovení rozsahu projektového řízení v organizaci
  • Tvorba podpůrné dokumentace pro potřeby projektového řízení
  • Nastavení organizační struktury v systému projektového řízení
  • Vytvoření pravidel pro potřeby projektového řízení
Vytvořit s