Studujte s námi

Projektové řízení
v praxi pro začátečníky

Funkční systém projektového/programového řízení je velmi důležitým prvkem pro úspěšnou realizaci investičních akcí a řízení strategie města.

Akreditace MVČR

Podcasty (připravujeme)

Skripta

Certifikát

Každý z účastníků by měl být po absolvování tohoto kurzu schopen pracovat s nástroji
a standardy projektového řízení a také aplikovat postupy celého projektového cyklu.

Created with