studujte s námi

Profesionální písemná komunikace úřadů ÚSC – záznam

Napsat profesionální úřední písemnost vyžaduje znalost normy pro úpravu úředních písemností (ČSN 01 6910) a také znalost pravidel českého pravopisu a pravidel stylistiky.

Některé písemnosti nelze nic vytknout po stránce grafické, jiná je stylisticky skvěle vystavěná, ale chybí jí náležitosti, které by v úřední písemnosti neměly dle české technické normy chybět. Pojďme společně v kurzu akreditovaném MVČR písemnosti analyzovat, zkusme navrhnout vylepšení a diskutovat nad výslednými návrhy

Obsah kurzu

Tento kurz je součástí certifikovaného programu Tiskový mluvčí ve veřejné správě.

Vybraná pravidla normy ČSN 01 6910.

Správná forma úřední písemnosti dle normy ČSN 01 6910 a aplikace pravidel českého pravopisu a stylistiky v úřední písemnosti.

Elektronická komunikace úřadu s veřejností.

Analýza vzorových písemností.

Cílem kurzu je zvýšení kvalifikace a kompetence účastníků tak, aby po jeho absolvování:

byli schopni vyhodnotit, zda jsou písemnosti prezentované jejich úřadem vystavěny správně, případně navrhnout jejich opravu;
byli schopni správně vytvořit úřední písemnosti
byli schopni používat základní funkce MS Word sloužící pro formální a jazykovou korekturu úředních písemností;
byli schopni vystupovat jako profesionální a sebevědomí členové úřadu.
Seznamte se s lektorkou

Mgr. Irena Kratochvílová

Čeština se stala mým koníčkem už na střední škole a provází mě celou mou profesní kariérou lektorky češtiny a redaktorky odborných lékařských titulů. Od roku 2011 se aktivně věnuji školicí činnosti, jsem akreditovanou lektorkou dospělých AQE academy.
Write your awesome label here.
Vytvořit s