Pracovněprávní minimum pro úředníky v podmínkách klientsky orientované veřejné správy

Naučíme Vás porozumět tématům vývoje právní úpravy, vztahů mezi právními předpisy, postavení zaměstnanců a úředníků, práva a povinnosti zaměstnanců, postavení vedoucích zaměstnanců.

Co je součástí kurzu?

  • Akreditace MVČR
  • 5 vzdělávacích podcastů
  • 6 vzdělávacích kapitol
  • 1 závěrečný test
  • Certifikát o absolvování kurzu

Vzdělávací podcasty

Poslechněte si nejdůležitější témata kurzu kdykoli a kdekoli se Vám chce.

Kapitola zdarma

Vyzkoušejte si zdarma kapitolu č. 2 a přesvědčte se, že tento kurz je právě pro Vás ten nejlepší!
 Seznamte se s lektorem

Ing. Mgr. Jiří Hořánek

Jsem právník, ekonom a profesionální lektor s dlouholetou praxí a zkušenostmi z oblasti veřejné správy, kde se specializuji na tvorbu vnitřních předpisů a směrnic úřadu. V minulosti jsem působil na Ministerstvu vnitra na odboru dozoru a kontroly a více než dvacet let jako vedoucí úřadu územně samosprávných celků, od roku 2014 jsem místostarostou města Písek. 

V současnosti pomáhám budovat týmy pro širokou škálu společností, zejména v oblasti managementu a kvality. Jako lektor se zaměřuji na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů a komunikační dovednosti.
Garant 
Vytvořit s