studujte s námi

Požární ochrana staveb II – novinky
v předpisech
a normách 

V kurzu seznámíme účastníky s nejčastějšími nedostatky spojenými s projektováním požární bezpečnosti staveb
a přiblížíme jednotlivé požadavky kladené na stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb.
 Vítězslav Šolc

Profesionální lektor

Pod záštitou

Akreditace MVČR

Požadavky požární bezpečnosti staveb

Prezentace

Novinky v předpisech i v normách

Aktuálnost

Formát

Webinář

x hodin

Záznamu

Lektor kurzu

pplk. Ing. Vítězslav Šolc, DiS.
Jsem dlouholetým příslušníkem Hasičského záchranného sboru ČR na pozici koordinátora – metodika stavebně technické prevence, v současnosti při Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství HZS ČR. Jsem držitelem zvláštních odborných způsobilostí na úseku požární ochrany, stavebního řádu a správního řádu. V rámci své lektorské činnosti využívám i několikaleté praktické zkušenosti z předchozího působení na obecném stavebním úřadě. Aktivně se účastním odborných seminářů a konferencí zaměřených na problematiku požární ochrany staveb.
Created with