Studujte s námi

Poskytování dotací z rozpočtu obce od A do Z – E-learning

Objasnění praktických postupů při poskytování dotací z rozpočtu obcí a možná řešení a přístupy k jednotlivým povinnostem, které obcím legislativa v této oblasti ukládá.

Vyvarujte se zbytečným chybám!

V rámci tohoto kurzu se zaměříme poskytování dotací počínaje zpracováním dotačních programů a konče jejich kontrolou a řešením zjištěných porušení podmínek těchto dotací v podmínkách obce, jako jejich poskytovatele.

Akreditace MVČR

Připravujeme

Skripta

vzdělávací materiál

TOP lektor

s dlouholetými zkušenostmi
Základní pravidla poskytování dotací z rozpočtů ÚSC upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

Stanovení konkrétních podmínek je pak na každém poskytovateli.

 • Cílem kurzu

  • Popsat možné způsoby poskytování dotací z rozpočtu obce
  • Představit náležitosti, které musí obsahovat vyhlášený dotační program dle zákona
  • Seznámit s možnými způsoby stanovení hodnotících kritérií
  • Praktická doporučení pro obsah veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
 • Obsah kurzu

  • Poskytování dotací obecně
  • Náležitosti dotačního programu
  • Žádost o dotaci
  • Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
  • Zveřejňování dokumentů v oblasti dotací
  • Porušení podmínek dotací
  • Spory při poskytování dotací
seznamte se s lektorem

Ing. Marián Maňák

Působím v oblasti rozpočtu a financování územně samosprávných celků více 20 let. Prvních pět let jako interní auditor a dále jako vedoucí odboru ekonomiky a financí obce s rozšířenou působností. Mimo rozpočtu a účetnictví se také věnuji oblasti poskytování dotací z rozpočtu ÚSC, správě místních poplatků a vymáhání pohledávek.
Patrick Jones - Course author
Vytvořit s