Klientsky orientovaná veřejná správa očima personalisty

Mějte přehled v oblasti pracovního práva ve veřejné správě, a to především v problematikách náboru a výběru nejvhodnějšího uchazeče, adaptačního procesu a mentoringu, hodnocení zaměstnanců a jejich motivace, péče o zaměstnance a firemní kultura na úřadech.

vzdělávacích kapitol

závěrečný test

vzdělávacích podcastů

Kapitola zdarma

Vyzkoušejte si zdarma kapitolu č. 2 a přesvědčte se, že tento kurz je právě pro Vás ten nejlepší!

Certifikát o absolvování kurzu

Na konci školení obdržíte certifikát o absolvování kurzu s akreditací MV ČR.

Vzdělávací podcasty

Poslechněte si nejdůležitější témata kurzu kdykoli a kdekoli se Vám chce.
 Seznamte se s lektorem

Ing. Mgr. Jiří Hořánek

Jsem právník, ekonom a profesionální lektor s dlouholetou praxí a zkušenostmi z oblasti veřejné správy, kde se specializuji na tvorbu vnitřních předpisů a směrnic úřadu. V minulosti jsem působil na Ministerstvu vnitra na odboru dozoru a kontroly a více než dvacet let jako vedoucí úřadu územně samosprávných celků, od roku 2014 jsem místostarostou města Písek. 
V současnosti pomáhám budovat týmy pro širokou škálu společností, zejména v oblasti managementu a kvality. Jako lektor se zaměřuji na manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů a komunikační dovednosti.
Garant 
Vytvořit s