PŘIPRAVUJEME

Ochrana osobních údajů dle GDPR

AKREDITACE MV ČR
Objasníme Vám Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Obsah kurzu:
  • Představení GDPR
  • Právní důvody pro zpracování OÚ
  • Vymezení povinností správce a zpracovatele OÚ
  • Pověřenec pro ochranu OÚ
  • Vymezení práv subjektu údajů
  • Ochrana soukromí a osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
Vytvořit s