PŘIPRAVUJEME

Obchodní podmínky a změny závazku ze smlouvy

AKREDITACE MV ČR
Cílem kurzu je seznámit Vás s procesem tvorby obchodních podmínek a jejich změn v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky.

Obsah kurzu:
  • Obecná pravidla pro stanovování obchodních podmínek
  • Vymezení konkrétních stěžejních obchodních podmínek
  • Předpisy upravující obchodní podmínky
  • Obchodní podmínky na dodávky a služby
  • Obchodní podmínky na stavební práce
  • Judikatura týkající se obchodních podmínek
  • Podstatné a nepodstatné změny závazků ze smlouvy
  • Výpočty změn závazků ze smlouvy dle metodiky MMR
Created with