Join today

Občanský zákoník pro neprávníky – osobní a majetková práva – záznam

Hlavním cílem vzdělávacího kurzu Občanský zákoník pro neprávníky – osobní a majetková práva je seznámit posluchače s občanským zákoníkem a jeho základními instituty a vysvětlit na konkrétních příkladech, jak vykládat a aplikovat jednotlivá ustanovení.

Co je součástí kurzu?

  • Akreditace MVČR
  • 7 vzdělávacích kapitol
  • Certifikát o absolvování kurzu

Become a Strategist 

You will learn how to develop, organize and implement a content marketing strategy, analyze and measure the effectiveness of content marketing, write compelling copy, set a strategic framework when writing

Personal brand

 You will also learn how to put the ideas presented to you into action and build your own personal brand through content marketing.

JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v současnosti působím jako akademický a vědecký pracovník. Kromě toho mám praxi jako advokát se zaměřením na občanské a pracovní právo. Zabývám se též oblastí diskriminace (jsem autorem publikace Diskriminace na pracovišti), jako advokát jsem se podílel na dvou diskriminačních sporech precedenčního charakteru rozhodovaných Nejvyšším soudem. Mám za sebou bohatou přednáškovou činnost, mým cílem je vždy srozumitelně a stručně vysvětlit i složitější právní otázky, na právo s posluchači nahlížím ryze prakticky.
Vytvořit s