Norma – úprava písemnosti

Write your awesome label here.
Popis kurzu
Přijďte si ujasnit, zda správně formulujete úřední korespondenci a písemně komunikujete bez chyb, dle normy, aby Vaši klienti – občané a veřejnost neměli možnost najít v dokumentaci žádnou chybu :-)
Buďte si jistí

Posilte své sebevědomí v oblasti úpravy úředních písemností podle ČSN 01 6910.

Nejčastější problematické jevy, se kterými se ve své praxi denně setkáváte.
Vše důležité z oblasti pravopisu, gramatiky, stylistiky a literatury.
Write your awesome label here.

Co všechno je součástí kurzu?

Cílem kurzu je posílit sebevědomí účastníků v oblasti jazykové a stylizační.

Účastníci mají možnost porovnat své zkušenosti s normou a najít styl a formu písemné komunikace, která bude vyhovovat jim a jejich oboru či zaměření.

Interpunkční znaménka, správné psaní číslic, titulů, adres, zkratek, značek

Dopisy osob soukromých osobám právnickým – obsahové a formální náležitosti takových dopisů

Specifika úřední korespondence – formální úprava dopisu

Použití a umístění razítek, podpisů, příloh

Typografická úskalí – vhodná volba písma, úprava stránky a odstavců

Slohová a stylistická úskalí úřední komunikace 

Seznamte se s lektorkou

Mgr. Irena Kratochvílová

Čeština se stala mým koníčkem už na střední škole a provází mě celou mou profesní kariérou lektorky češtiny a redaktorky odborných lékařských titulů. Od roku 2011 se aktivně věnuji školicí činnosti, jsem akreditovanou lektorkou dospělých AQE academy.
Write your awesome label here.
Created with