Studujte s námi

Komunikace a organizační chovánív – záznam

E-mail, telefon, porada, objednání v restauraci, plánování dovolené. Veškerý tok informací se děje skrze komunikaci, a zatímco se celý život ve škole i mimo ni dozvídáme více informací, jen málokdo z nás prošel tréninkem, jak tyto informace co nejefektivněji předávat. Co nejefektivněji v tomto kontextu znamená, že ten, komu byly informace sdělovány, je pochopil tak, jak jste chtěli, a že u toho vzniklo co nejméně emocionálního odpadu.
Na tomto kurzu se budeme zabývat oběma rovinami efektivní komunikace – obsahové i vztahové

Na praktických cvičeních, reálných situacích, s minimem teorie a maximem principů využitelných v každodenním životě.

Cílem kurzu je zamyslet se nad komunikací a organizačním chováním z různých perspektiv, vnímat tyto perspektivy a být schopen s nimi pracovat. Konkrétní dovednosti s tím spojené: být si vědom komunikačního kontextu, ve kterém se nacházím; vést konverzaci k uspokojivému výsledku; udržet si nadhled v náročných a konfliktních situacích; zaměřovat pozornost na důležité aspekty komunikace ad.

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

Obsah kurzu

  • Komunikační kontexty
  • Leadership v konverzacích
  • Komunikace v konfliktních situacích
  • Organizační příležitosti a limity
  • Praktické tipy (např. kladení otázek aneb co všechno je špatně s otázkou „Rozumíte tomu?“)
seznamte se s lektorem

Mgr. Petr Sucháček

Působím na Masarykově univerzitě, kde se kromě jiného zabývám komunikací a interakcí v různých souvislostech. Proto se této oblasti věnuji také jako lektor, přednáším jak pro veřejnou správu, tak pro soukromý sektor.
Patrick Jones - Course author
Created with