Katastr nemovitostí, náležitosti správních řízení a řešení problémů
s katastrem – záznam

Cílem semináře je seznámení účastníků s platnou právní úpravou v oblasti práva nemovitých věcí se zaměřením na problematiku vkladového řízení.
Write your awesome label here.
Created with