Etiketa ve veřejné správě

  • Skripta
  • 5 kapitol
  • Průběžné testy
  • Certifikát
Write your awesome label here.
nezapomeňte

Etiketa je dnes předpokladem k úspěchu profesním, společenském i osobním životě.

Vytvořit s