PŘIPRAVUJEME

Elektronizace veřejných zakázek, VZMR a rozhodovací praxe UOHS

AKREDITACE MV ČR
Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou elektronizace systému veřejných zakázek a přidružených, často opomíjených oblastí. Otázka elektronizace systému veřejných zakázek je v současné době aktuální v souvislosti s říjnovou kompletní elektronizací. 

Hlavní cíle:
  • Představení problematiky související s elektronizací veřejných zakázek
  • Vytvoření přehledu v oblasti pravidel pro VZMR
  • Představení konkrétních příkladů z praxe ve vztahu k rozhodovací praxi UOHS


Obsah kurzu:

  • Elektronizace veřejných zakázek
  • Veřejné zakázky malého rozsahu
  • Rozhodovací praxe UOHS
Created with